onsdag 4 maj 2011

Baskraven som blev för höga

Idag berättar bland annat SVT och flera tidningar om Sigtuna kommun som i höstas skulle upphandla ett nytt kontrakt för den kommunala maten. I upphandlingen skärpte de kraven på bland annat djurhållningen, och använde tre av baskraven i Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för djurskydd: 
  • Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
  • Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt eller max 12 timmar nattetid för fjäderfä.
  • Djuret är helt bedövat när avblodning sker.
Miljöstyrningsrådet har till uppgift att underlätta både för företag och offentlig sektor att genomföra miljöanpassade upphandlingar, och enligt dem ska deras uppställda kriterier varken strida mot svensk lag eller EU-rätt. Så menar även Niklas Bruun som skrivit ett externt rättsutlåtande. Grossistföretaget Servera, som var ett av de företag som konkurrerade om kontraktet, tyckte dock att kraven var felaktiga och för hårda, och anmälde kommunens krav till förvaltningsdomstolen i Uppsala. Den 29 april kom domen (finns att läsa här) som gav Servera rätt. Förvaltningsdomstolen underkände samtliga Miljöstyrningsrådets tre baskrav med motiveringen att de strider mot LOU, lagen om offentlig upphandling. Sigtuna kommun hade inte rätt att ställa dessa hårdare krav på djurhållning, krav som alltså upprättats av ett bolag som ägs gemensamt av svenska staten och näringslivet. Domen är den första i sitt slag och prejudicerande, och riskerar att försvåra allvarligt för andra kommuner som likt Sigtuna vill ställa krav på sina matlevernatörer. Förvaltningsrättens dom innebär att en del av upphandlingen måste göras om. Sigtuna kommun kommer dock att överklaga domen till Kammarrätten. Servera själva skriver på sin hemsida att:
"Överprövningarna vi gjort har inget att göra med säkra livsmedel och god djuromsorg. Säkerheten och omsorg för djuren är fullkomliga självklarheter för Servera. Vi ser positivt på svensk djurskyddslagstiftning och tror att den kan förbättras ytterligare." 
Är det bara i mina öron som detta låter fullständigt skogstokigt? Att Servera  värnar om djurens säkerhet och omsorg känns inte fullt så självklart som de vill få det att låta. De tre baskrav som Miljöstyrningsrådet upprättat, och Sigtuna kommun använt sig av, skulle jag nämligen se som någon sorts absoluta minimikrav.   Återigen är det människans och företagens rättigheter som försvaras in i det längsta - men vem för djurens talan? Förvaltningsrätten lyckas på ett strålande sätt bakbinda händerna på en kommun som faktiskt önskar ställa krav och förändra. Baskrav som uppställts av ett statligt ägt bolag måste kunna tillämpas, i annat fall är ju kraven bara en shimär och lagen blir tandlös. Jag förstår också att Förvaltningsrätten måste följa lagarna, men om det för en gångs skull faktiskt är så att Förvaltningsrättens bedömning håller i högre instanser (vilket långt ifrån alltid är fallet...) så måste lagstiftningen ändras per omedelbart. Svårare än så är det inte. 

/ Thérèse
Mer i ämnet: DN, Land, Gunnelas blogg
***
Uppdatering: Sigtuna kommun kommenterar domen, LRF är kritiska precis som Miljöpartiet i Sigtuna
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: