fredag 25 mars 2011

Gröna kurser

I vintras tog jag en kandidatexamen i psykologi vid Lunds Universitet. Jag har länge varit inställd på att forskarutbilda mig inom klinisk psykologi, där självskadebeteende haft en särskilt viktig plats i mitt hjärta (om det skrev jag bland annat min kandidatuppsats som finns här). Med tiden har mitt gröna intresse fått allt större plats, och jag har börjat se mig om efter alternativ som kan kombinera mitt beteendevetenskapliga intresse med det gröna. Jag har ju förmånen att bo i Lund, bara några mil från lilla Alnarp där Sveriges Lantbruksuniversitet har en  av sina filialer. De har ett antal intressanta kurser, och eftersom flera av dem är på distans tänkte jag tipsa om några av dem även här i bloggen. Trädgårdskurser kan man självklart läsa även på till exempel Medborgarskolan , men fördelen med att läsa på universitetet är ju dels att kursen är gratis (men man betalar vanligtvis för kurslitteraturen), dels att man i de flesta fall kan få studiemedel om man så önskar, och så klart att man får högskolepoäng och kursintyg för sin kunskap. Kursbeskrivningarna är hämtade från SLUs hemsida, men ett par av dem är något komprimerade. Klicka på länkarna för mer info!

Kursen går på halvfart och mestadels på distans, några obligatoriska träffar kommer att anordnas på Alnarp (utanför Lomma/Lund). Endast grundläggande behörighet krävs. Kursen består av tre delar. Dels en översiktlig genomgång av grundläggande begrepp inom landskapsarkitekturens miljöpsykologi, samspelet mellan människa och miljö. I den andra delen studeras olika målgrupper med specifika behov, exempelvis barn, äldre, sjuka eller funktionshindrade personer. Den sista delen omsätter kunskapen om målgrupperna till slutsatser om deras samspel med utomhusmiljö. Olika miljöers för- och nackdelar diskuteras i förhållande till de olika målgruppernas specifika behov.

"En grönskande utemiljö kan vara ett positivt inslag i människans vardagsmiljö. Kursens mål är att ge en ökad förståelse för vad utemiljöer, natur, park och trädgård, kan betyda för människors livskvalitet, trivsel, hälsa och välbefinnande. Kursen är en mötesplats för människor med olika utbildnings- och yrkesbakgrund, som med sina olika kompetenser bidrar i utforskandet och diskussionen av olika brukargruppers behov och intressen i vår vardagliga livsmiljö. Olika förklaringsmodeller kring sambanden mellan natur och hälsa introduceras."
Kursen ges på distans, och ingång till kursen finns från flera olika håll, däribland arkitektur, kulturgeografi, landskapsplanering, trädgårdsvetenskap, medicin, psykologi, sociologi, pedagogik, dans och teater. Eftersom studierna är på avancerad nivå krävs det att du har minst en kandidatexamen om 180 hp (dvs. 120 gamla poäng) i något av dessa ämnen.

Mat, miljö och klimat 7,5 hp (grundnivå)
"Kursen ska ge deltagarna övergripande kunskaper kring den svenska livsmedelsproduktionens och -konsumtionens påverkan på miljön. Kursen täcker livsmedlens väg från jord till bord och var i kedjan miljö- och klimatpåverkan är som störst. Kunskaperna ska vara praktiskt tillämpbara i val av livsmedel till det egna hushållet, restaurangen eller storhushållet."
Kursen är webbaserad och ges helt på distans, utan träffar, och kräver endast gymnasiekunskap. Kursen ges på kvartsfart över en termin.

"Målet med kursen är att ge en introduktion i ämnet trädgårdsterapi. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen av ämnet dvs att i trädgårdsrum arbeta med meningsfulla aktiviteter anpassade efter patientens/klientens förmåga. Studenten får prova på och uppleva skilda moment i trädgårdsterapin samt stifta bekantskap med såväl ledande teorier om hur och varför natur, park och trädgård kan påverka människors välbefinnande och psyke som praktisk odlingskunskap."
Kursen ges på halvfart över en termin, delvis på distans, med fyra obligatoriska träffar vid Alnarps rehabiliteringsträdgårdar. Endast gymnasiala förkunskaper krävs.

Natur, hälsa och trädgård 60 hp (avancerad nivå)
Naturen har stor betydelse för välbefinnande och hälsa. Många stressar för mycket och rör på sig alldeles för lite. Det har blivit ett folkhälsoproblem. Parker, gårdar och stadsrum är slumrande resurser i arbetet med att motverka ohälsa. I våra utemiljöer kan vi leka och umgås, vara fysiskt aktiva likväl som att bara stilla njuta. Människors tillgång till gröna miljöer har därför blivit en fråga om livskvalitet och hälsa. Utbildningen vänder sig till dig som redan har en högskoleutbildning och vill få en spetskompetens i miljöpsykologi. Med denna kunskap skall du kunna utvärdera och utveckla fysiska miljöer anpassade till människors behov och önskningar.
Utbildningen ges på halvfart, delvis på distans, under två år och leder till en magisterexamen med inriktning mot landskapsarkitekturens miljöpsykologi. 

Själv är jag kanske särskilt sugen på magisterprogrammet, men skulle gärna komplettera det både med kursen i trädgårdsterapi och kursen om mat, miljö och klimat. Tycker du någon av kurserna låter intressant? Då är det bara att surfa in på www.studera.nu och skicka iväg din ansökan! Fram till den 15 april har du på dig att ansöka till kurser på högskola och universitet.

/ Thérèse

5 kommentarer:

JozzAn sa...

Trädgårdsterapi låter intressant!

Fröken Grön sa...

Oj, så många spännande kurser! Alnarp är verkligen ett fantastiskt ställe, - om inte för studier så absolut för en liten vårutflykt.
Önskar dig en finfin helg!
/Anna-Karin

Becca sa...

Hälsoträdgårdar lät ju väldigt intressant. Fast i höst går jag ju redan på heltid...

Thérèse sa...

Jozzan: Det tycker jag också! Har mailat kursledningen för mer info, men jag söker nog den till hösten :)

Fröken Grön: Jag visste faktiskt inte att trädgårdarna där omkring var öppna för allmänheten. Vi körde förbi där för något år sedan och det såg oerhört vackert ut. Dags för ett nytt besök till sommaren, hör jag!

En riktigt fin helg önskar jag dig också!

Thérèse sa...

Becca: Ja, visst gör det! Det finns så många spännande kurser jag vill läsa - om bara tiden hade räckt till ... Vad läser du till hösten?